KONGEremisen - retningslinjer ABC for "det gode kontorfællesskab" pr. 1/11-21

KONGEremisen er et kontorfællesskab for soloselvstændige, free-lancere, iværksættere eller andre, der trives i et fagligt og kreativt miljø.

Vi vægter fællesskab, åbenhed og skøre idéer. Vi ønsker sammen at skabe sociale og faglige rammer for mennesker med forskellige kompetencer, evner og ideer.

Kontorfællesskabet er etableret i en tidligere DSB-remise, som er en markant og smuk bygning ved banegården.

 

Affald

Der er fælles, kommunal affaldscontainer ved øst gavlen til almindelig, daglig affald.

Alle brugere har fælles ansvar for at affald fra køkkenet tømmes løbende.

Iflg. Silkeborg Kommunes regulativ  skal det daglige affald kildesorteres, som følger:

Dagrenovationslignende affald skal sorteres i restaffald og madaffald.

Restaffald er snavset papir og pap, mælkekartoner, plast- og papemballage, engangsservice m.v.  Madaffald må iflg. regulativet  i mindre mængder (som i vores tilfælde) afleveres sammen med restaffald i kommunens affaldscontainer.

Øvrigt restaffald er lejers egen pligt og ansvar at bortskaffe (jfr. § 1.6. i lejekontrakten), herunder: Genanvendeligt rent papir og pap, flasker og glas, metalemballage, plastdunke, -flasker og folier, batteri mm.

Øvrigt restaffald opbevares på egen kontorplads indtil det tages med retur, således at det ikke hober sig op på fællesarealer.

Hvis ingen vedkender sig det øvrige restaffald er det lejernes fælles ansvar at bortskaffe dette.

Se endvidere punktet ”Pap -og papir”.

 

Alarmsystem

Alarmkoder mv. oplyses af udlejer ved indflytning.

Når kontoret forlades for natten, skal alle vinduer og døre være lukkede og alarmen kobles til.

 

Bæredygtighed

Vi ønsker at bidrage til en grønnere verden, og opmuntrer hinanden til at tænke og handle i bæredygtige løsninger.

 

Cykler

Cykler og lignende parkeres på det anviste område.

 

Fællesarealer

Fællesarealer må ikke anvendes til opmagasinering og lager, med mindre andet er aftalt. Alle brugere opfordres til at medvirke til, at fællesarealerne altid fremstår opryddelige og præsentable.

 

Fødselsdagsgaver

Vi giver hinanden en lille fødselsdagsgave i størrelsesordenen ca. kr. 200,-

Vi har et fælles ansvar for at huske hinandens fødselsdag og købe en gave.

 

Hverdagskultur

Vi vægter det faglige, åbne, kreative og sociale fællesskab og bidrager hver især med et bredt spektre af forskellige kompetencer, evner og skøre idéer.

Det er vigtigt at vi alle har mulighed for at skabe arbejdsro, fokus og fordybelse bag en lukket (glas)dør, men også at sparre dagligt med hinanden over en spontan kop kaffe eller en god frokost.

 

Hunde

Efter aftale er det tilladt at medbringe sin hund på kontoret, dog kun en hund ad gangen, hvilket aftales internt. Alle lejere har til enhver tid vetoret og kan henstille til, at hunde ikke medbringes.

 

Internet

Lejerne har efter fælles ønske opgraderet netforbindelsen og § 11.2 erstattes med: Internetforbindelsen, der stilles til rådighed af udlejer for lejer er en 1000 MB forbindelse. Netværkets navn oplyses ved indflytning og adgangskoderne udleveres af udlejer.

Udgiften fordeles ligeligt mellem de enkelte brugere.

Netværket kan tilsluttes med kabel, og kan på lejers eget ansvar benyttes trådløst via den opsatte router.

Der henvises til i øvrigt til § 11.1 og 11.3 i lejekontrakten.

Ønskes en anden forbindelse, står lejer selv for dette.

 

Kaffe

Vi har en fælles kaffe/tekasse og skiftes til at købe ind efter behov.

 

Kalender

Vi har en fælles, fysisk kalender på køkkendøren, hvorpå vi kan booke møderum.

 

Køkken

Alle brugere har ansvar for, at køkkenet til enhver tid fremstår pænt og ryddeligt. Lejer vasker selv brugt service osv. op efter eget brug og sørger for at efterlade lokalet i pæn stand.

Ingen te/kaffegrums i afløbet og ingen mad med brudt emballage i køkkenskuffer.

 

Markedsføring

Lise er webansvarlig for www.kongeremisen.dk. På hjemmesiden præsenteres kontorfællesskabets lejere med fotos, logo, tekst og evt. link til hjemmeside.

KONGEremisen har en Facebookside og en Instagramprofil, hvor alle lejere efter ønske kan blive administrator og lægge indhold op, der profilerer egen virksomhed.

 

Morgenmad om tirsdagen

Vi skiftes til at stå for morgenmad om tirsdagen.

Der er fri fortolkning af ordet morgenmad, men man skal altid medbringe 2 liter mælk til kaffe hele ugen.

 

Mødelokale/fællesarealer

Køkkenet bruges som mødelokale og kan max. bookes 1 1/2 time ad gangen, med mindre andet er aftalt. Mødelokalet bookes via vores fælles Facebookgruppe senest dagen før.

Der er mulighed for at booke et større mødelokale i nabo-kontorfællesskabet, Drewsensvej 1.

Køkkenet/mødelokalet samt de øvrige fællesarealer kan lejlighedsvis bookes til egne firma – eller kundearrangementer efter aftale med de øvrige lejere.

Pap -og papir

Lejerne har mulighed for at tilkøbe adgang til papir- og papsortering.

Det er frivilligt, om man ønsker at deltage i ordningen.

Pris per måned er kr. 66,- som opkræves sammen med husleje.

 

Parkering

Der er mulighed for at leje en parkeringsplads for minimum 3 måneder ad gangen.

Pris per måned:

​Lejere i KONGEremisen: Kr. 200,- plus moms

​Øvrige: Kr. 350,- plus moms

 

KONGEremisen har en fælles gæsteparkering foran huset, som vores gæster kan bruge til kortere besøg (max 3 timer), og "værten" skal udskrive en parkeringstilladelse til gæsten. 
 

I kan som lejere desværre ikke udskrive gæste-parkeringstillladelser til jer selv, og jeg må henvise til DSB´s offenlige, gratis p-pladser lige på den anden side af vejen eller andetsteds, såfremt I har brug for parkering og ikke ønsker at leje en fast parkeringsplads.

 

Praktikanter/eksterne medarbejdere

Den enkelte lejer råder alene over sin egen kontorplads, og de øvrige lejere kan kun efter nærmere aftale gør brug af pladsen.

Praktikanter/eksterne medarbejdere kan ikke dele kontorplads med lejer, ej heller optage køkkenet/fællesarealer halve eller hele dage, med mindre andet er aftalt. Der henvises til at gøre brug af mødelokalet i nabo-kontorfællesskabet, Drewsensvej 1.

 

Printer og kopimaskine

Som udgangspunkt har hver lejer egen printer, som kan stå på egen arbejdsplads eller i fællesrummet i garderoben. Der er mulighed for at benytte en fælles printer mod individuel afregning.

 

Rengøring

Lejen inkluderer rengøring, hvilket omfatter løbende rengøring af alle fællesarealer

samt udvendig vinduesvask.

Alle lejere har selv ansvaret for at holde egen arbejdsplads ren og ryddelig.

 

Rygning

Rygning er ikke tilladt såvel ude som inde. Det er lejers ansvar at forbuddet overholdes af såvel lejer som gæster.

Sociale aktiviteter

Morgenmad (hver tirsdag kl. 9), som vi arrangerer på skift, hvor vi har ”bordet rundt”, ordner verdenssituationen og synger en sang eller to.

Fredagbar (hver 1. fredag i måneden), hvor vi drikker en øl med familie og venner af huset

Julefrokost (sidste fredag i november) for KONGEremisere med vores påhæng, som vi arrangerer på skift.

Sommerudflugt ”ud i det blå”(en hverdagsaften i juni), som vi arrangerer på skift.

Åbent hus (en fredag eftermiddag i marts), hvor vi sammen inviterer forretningsforbindelser og netværk til fadøl og chips

Husmøde (en hverdagsaften i februar), vores årlig husmøde, hvor vi diskuterer visioner, værdier og retningslinjer for fællesskabet.

 

Skiltning, udsmykning og indretning

Ved indflytning er det for egen regning muligt at få sat et skilt op pr. lejemål på væggen ved fordøren.

Lejer skal selv stå for møblering af egen kontorplads. Det forventes, at man har interesse i at indrette og udsmykke egen kontorplads hensigtsmæssigt indenfor de første tre måneder.

 

Støj og adfærd

Aktiviteter skal foregå, så det ikke forstyrrer andre i huset. Det er til enhver tid tilladt at påpege radio/musik/støj, såfremt det forstyrrer

 

Sparring

Vi har gode forbindelser til iværksættermiljøet i Silkeborg og andre netværk.

 

Udeareal

Vanding af udendørs beplantning pålægger alle lejere på skift.

Ønskes beplantning, hegn, møbler, oprydning/havearbejde mm. på udearealet, betales og arrangeres dette i fællesskab, såfremt der kan opnås enighed herom.

 

 

KONGEremisens husorden kan ændres i samråd med husets brugere.

 

Silkeborg, 1/11-2021