KONGEremisen - retningslinjer ABC for "det gode kontorfællesskab" pr. 1/2-20

KONGEremisen er et kontorfællesskab for soloselvstændige, free-lancere, specialeskrivende eller andre, der søger et fagligt og inspirerende miljø centralt i Silkeborg.

KONGEremisen er et sted til fordybelse, samarbejde, socialt samvær, kreativ udfoldelse og et sted uden vasketøj og dårlig samvittighed.

Affald

Der er fælles, kommunal affaldscontainer ved øst gavlen til almindelig, daglig affald.

Alle brugere har fælles ansvar for at affald fra køkkenet tømmes løbende.

Iflg. Silkeborg Kommunes regulativ  skal det daglige affald kildesorteres, som følger:

Dagrenovationslignende affald skal sorteres i restaffald og madaffald.

Restaffald er snavset papir og pap, mælkekartoner, plast- og papemballage, engangsservice m.v.  Madaffald må iflg. regulativet  i mindre mængder (som i vores tilfælde) afleveres sammen med restaffald i kommunens affaldscontainer.

Øvrigt restaffald er lejers egen pligt og ansvar at bortskaffe (jfr. § 1.6. i lejekontrakten), herunder:

Genanvendeligt rent papir og pap, flasker og glas, metalemballage, plastdunke, -flasker og folier, batteri mm.

Lejerne har mulighed for sammen at tilkøbe en papir -og papcontainer, der kan stå ved øst gavlen sammen med den kommunale affaldscontainer.

Øvrigt restaffald opbevares på egen kontorplads indtil det tages med retur, således at det ikke hober sig op på fællesarealer.

Hvis ingen vedkender sig det øvrige restaffald er det lejernes fælles ansvar at bortskaffe dette.

 

Alarmsystem

Alarmkoder mv. oplyses af udlejer ved indflytning.

Når kontoret forlades for natten, skal alle vinduer og døre være lukkede og alarmen kobles til.

 

Bæredygtighed

Vi ønsker at bidrage til en grønnere verden, og opmuntrer hinanden til at tænke og handle i bæredygtige løsninger.

 

Cykler

Cykler og lignende parkeres på det anviste område.

 

Fællesarealer

Fællesarealer må ikke anvendes til opmagasinering og lager, med mindre andet er aftalt. Alle brugere opfordres til at medvirke til, at fællesarealerne altid fremstår opryddelige og præsentable.

 

Hverdagskultur

Vi vægter det faglige, åbne, kreative og sociale fællesskab og bidrager hver især med et bredt spektre af forskellige kompetencer, evner og skøre idéer.

Vi interesserer os for hinandens forretning, og fejrer hinandens store og små succeser.

Det er vigtigt at vi alle har mulighed for at skabe arbejdsro, fokus og fordybelse bag en lukket (glas)dør, men også at sparre dagligt med hinanden over en spontan kop kaffe, eller en god frokost.

Hunde

Efter aftale er det tilladt at medbringe sin hund på kontoret, dog kun en hund ad gangen, hvilket aftales internt. Alle lejere har til enhver tid vetoret og kan henstille til, at hunde ikke medbringes.

 

Internet

Fiberbredbånd, 250 MB står til rådighed. Netværket tilsluttes med kabel, og kan på lejers eget ansvar benyttes trådløst via den opsatte router. Ønskes en anden forbindelse, står lejer selv for dette.

 

Køkken

Alle brugere har ansvar for, at køkkenet til enhver tid fremstår pænt og ryddeligt. Lejer vasker selv brugt service osv. op efter eget brug og sørger for at efterlade lokalet i pæn stand.

Ingen te/kaffegrums i afløbet og ingen mad med brudt emballage i køkkenskuffer.

 

Markedsføring

Lise Thinggaard er webansvarlig for www.kongeremisen.dk. På hjemmesiden præsenteres kontorfællesskabets lejere med fotos, logo, tekst og evt. link til hjemmeside.

KONGEremisen har en Facebookside og en Instagramprofil, hvor alle lejere efter ønske kan blive administrator og lægge indhold op, der profilerer egen virksomhed.

 

Mødelokale/fællesarealer

Køkkenet bruges som mødelokale og kan max. bookes 1 1/2 time ad gangen, med mindre andet er aftalt. Mødelokalet bookes via vores fælles Facebookgruppe senest dagen før.Køkkenet/mødelokalet samt de øvrige fællesarealer kan lejlighedsvis bookes til egne firma – eller kundearrangementer efter aftale med de øvrige lejere.

Der er mulighed for at booke et større mødelokale i nabo-kontorfællesskabet, Drewsensvej 1.

Parkering

Det er muligt at leje en eller flere parkeringspladser bag ved huset gennem udlejer, hvor man får tildelt et parkeringskort, der skal sættes synligt i forruden på bilen, læs mere under PRISER.

KONGEremisen har en fælles gæsteparkering foran huset, som vores gæster kan bruge til kortere besøg (max 3 timer), og "værten" skal udskrive en parkeringstilladelse til gæsten. 

Der er mulighed for af/pålæsning af varer, men ved parkering mere end fem minutter henvises til DSB´s offenlige, gratis p-pladser lige på den anden side af vejen.

Praktikanter/eksterne medarbejdere

Den enkelte lejer råder alene over sin egen kontorplads, og de øvrige lejere kan kun efter nærmere aftale gør brug af pladsen.

Praktikanter/eksterne medarbejdere kan ikke dele kontorplads med lejer, ej heller optage køkkenet/fællesarealer halve eller hele dage, med mindre andet er aftalt. Der henvises til at leje mødelokalet i nabo-kontorfællesskabet, Drewsensvej 1.

 

Printer og kopimaskine

Som udgangspunkt har hver lejer egen printer, som kan stå på egen arbejdsplads eller i fællesrummet i garderoben. Der er mulighed for at benytte en fælles printer mod individuel afregning.

 

Rengøring

Lejen inkluderer rengøring, hvilket omfatter løbende rengøring af alle fællesarealersamt udvendig vinduesvask.

Alle lejere har selv ansvaret for at holde egen arbejdsplads ren og ryddelig.

 

Rygning

Rygning er ikke tilladt såvel ude som inde. Det er lejers ansvar at forbuddet overholdes af såvel lejer som gæster.

Sociale aktiviteter

Morgenmad (hver tirsdag kl. 9), som vi arrangerer på skift, hvor vi har ”bordet rundt”, ordner verdenssituationen og synger en sang eller to.

Fredagbar (hver 1. fredag i måneden), hvor vi drikker en øl med familie og venner af huset

Julefrokost (sidste fredag i november) for KONGEremisere med vores påhæng, som vi arrangerer på skift.

Sommerudflugt ”ud i det blå”(en hverdagsaften i juni), som vi arrangerer på skift.

Åbent hus (en fredag eftermiddag i marts), hvor vi sammen inviterer forretningsforbindelser og netværk til fadøl og chips.

Husmøde (en hverdagsaften i februar), vores årlig husmøde, hvor vi diskuterer visioner, værdier og retningslinjer for fællesskabet.

Derudover har vi ad hoc arrangementer i form af koncerter, sangaftener, gåture mm.

Endvidere deltager vi sammen eller hver for sig i diverse netværksarrangementer i byen, og har gode forbindelser i en række professionelle netværk.

 

Skiltning, udsmykning og indretning

Ved indflytning er det for egen regning muligt at få sat et skilt op pr. lejemål på væggen ved fordøren.

Lejer skal selv stå for møblering af egen kontorplads. Det forventes, at man har interesse i at indrette og udsmykke egen kontorplads hensigtsmæssigt indenfor de første tre måneder.

 

Støj og adfærd

Aktiviteter skal foregå, så det ikke forstyrrer andre i huset. Det er til enhver tid tilladt at påpege radio/musik/støj, såfremt det forstyrrer

 

Sparring

Vi har gode forbindelser til netværk og andre kontorfællesskaber i byen, og har adgang til revisor og jurist i Erhverv Silkeborg regi.

 

Udeareal

Vanding af udendørs beplantning pålægger alle lejere på skift.

Ønskes beplantning, hegn, møbler, oprydning/havearbejde mm. på udearealet, betales og arrangeres dette i fællesskab, såfremt der kan opnås enighed herom.