Retningslinjer ABC for "det gode kontorfællesskab"

Affald

Der er fælles, kommunal affaldscontainer ved øst gavlen til almindeligt, dagligt affald.

Alle brugere har fælles ansvar for at affald fra køkkenet tømmes løbende.

Iflg. Silkeborg Kommunes regulativ skal det daglige affald kildesorteres, som følger:

Dagrenovationslignende affald skal sorteres i restaffald og madaffald.

Restaffald er snavset papir og pap, mælkekartoner, plast- og papemballage, engangsservice m.v.  Madaffald må iflg. regulativet i mindre mængder (som i vores tilfælde) afleveres sammen med restaffald i kommunens affaldscontainer.

Øvrigt restaffald er lejers egen pligt og ansvar at bortskaffe (jfr. § 1.6. i lejekontrakten), herunder:

Genanvendeligt rent papir og pap, flasker og glas, metalemballage, plastdunke, -flasker og folier, batteri mm.

Lejerne har mulighed for at leje en fælles pap- og papircontainer, der står ved østgavlen sammen med den kommunale affaldscontainer. Tillæg kr. 22,- per måned plus moms.

Øvrigt restaffald opbevares på egen kontorplads indtil det tages med retur, således at det ikke hober sig op på fællesarealer.

Hvis ingen vedkender sig det øvrige restaffald er det lejernes fælles ansvar at bortskaffe dette.

 

Alarmsystem

Alarmkoder mv. oplyses af udlejer ved indflytning.

Når kontoret forlades for natten, skal alle vinduer og døre være lukkede og alarmen kobles til.

 

Bæredygtighed

Vi ønsker at bidrage til en grønnere verden, og opmuntrer hinanden til at tænke og handle i bæredygtige løsninger.

 

Cykler

Cykler og lignende parkeres på det anviste område.

 

Fødselsdag

Vi giver fødselaren en fælles, symbolsk fødselsdagsgave til cirka kr. 200. Vi har fælles ansvar for at huske det og skiftes til at købe gave til hinanden. Indkøberen anmoder straks de andre givere på MobilePay.

 

Fællesarealer

Fællesarealer må ikke anvendes til opmagasinering og lager, med mindre andet er aftalt. Alle brugere opfordres til at medvirke til, at fællesarealerne altid fremstår opryddelige og præsentable.

 

Hunde

Efter aftale er det tilladt at medbringe sin hund på kontoret, dog kun en hund ad gangen, hvilket aftales internt. Alle lejere har til enhver tid vetoret og kan henstille til, at hunde ikke medbringes.

 

Håndklæder

Faste lejere har hver en ”krog” på toilettet til sit håndklæde. Gæster bruger papirhåndklæder.

 

Internet

Fiberbredbånd, 1000 MB står til rådighed.

Ved evt. netværksproblemer kontaktes Lise eller netværksudbyder. Kontaktinfo samt kundenummer findes ”på indersiden af køkkenskabet”.

 

Kaffe/teordning

Ønsker man at deltage i fælles kaffe/te-ordning skiftes man til at købe dette. Vi har en ”kaffekasse” øverst på køkkenskabet, hvor vi noterer udlæg og gør regnskabet op cirka en gang om året.

 

Køkken

Alle brugere har ansvar for, at køkkenet til enhver tid fremstår pænt og ryddeligt. Lejer vasker selv brugt service osv. op efter eget brug og sørger for at efterlade lokalet i pæn stand.

Ingen te/kaffegrums i afløbet.

Genbrugspap, plast eller glas gøres rent og fjernes med det samme af den, der har taget det med. Dette gælder også glas/dåser med pant, samt batterier.

 

Markedsføring

Lise Thinggaard er webansvarlig for www.kongeremisen.dk. På hjemmesiden præsenteres kontorfællesskabets lejere med fotos, logo, tekst og evt. link til hjemmeside.

KONGEremisen har en Facebookside og en Instagramprofil, hvor alle lejere efter ønske kan blive administrator og lægge indhold op, der profilerer egen virksomhed.

Lejere har mulighed for at påsætte nyt folie med firmanavn/logo på skiltene ved fordøren.

 

Mødelokale/fællesarealer

Køkkenet bruges som mødelokale og kan max. bookes 2 timer ad gangen, med mindre andet er aftalt. Mødelokalet bookes via vores fælles Facebookgruppe eller ”på dør-kalenderen” senest dagen før. Køkkenet/mødelokalet samt de øvrige fællesarealer kan lejlighedsvis bookes til egne firma – eller kundearrangementer efter aftale med de øvrige lejere.

Der er mulighed for at booke et større mødelokale i nabo-kontorfællesskabet, Drewsensvej 1 eller på biblioteket.

 

Parkering

Det er muligt at leje en eller flere parkeringspladser for minimum 3 måneder ad gangen. Tillæg kr. 200,- per måned. Nummerpladen på den pågældende bil registreres af Lise/parkerinsselskabet.

KONGEremisen har én fælles gæsteparkering foran huset, som vores gæster kan bruge til kortere besøg (max 3 timer), og "værten" skal udskrive en parkeringstilladelse til gæsten. 

KONGEremisen har én fælles lejerparkering bagved huset, som alle husets lejere kan bruge på skift efter behov, men er denne plads optaget, henvises til DSB´s offentlige, gratis p-plads på nabogrunden.

Man kan som lejer ikke udskrive gæsteparkeringstilladelse til sig selv.

 

Praktikanter/eksterne medarbejdere

Den enkelte lejer råder alene over sin egen kontorplads, og de øvrige lejere kan kun efter nærmere aftale gør brug af pladsen.

Praktikanter/eksterne medarbejdere kan ikke dele kontorplads med lejer, ej heller optage køkkenet/fællesarealer halve eller hele dage, med mindre andet er aftalt. Der henvises til at låne mødelokaet på Campus eller leje mødelokalet i nabo-kontorfællesskabet, Drewsensvej 1.

 

Post

Efter ønske får lejere firmanavn på postkassen, og har selv ansvar for at tømme den.

 

Printer og kopimaskine

Som udgangspunkt har hver lejer egen printer, som kan stå på egen arbejdsplads eller i fællesrummet i garderoben.

 

Rengøring

Lejen inkluderer rengøring, hvilket omfatter løbende rengøring af alle fællesarealer, samt udvendig vinduesvask.

Alle lejere har selv ansvaret for at holde egen arbejdsplads ren og ryddelig.

 

Rygning

Rygning er ikke tilladt såvel ude som inde. Det er lejers ansvar at forbuddet overholdes af såvel lejer som gæster.

 

Sne og is

Der er ingen garanti for, at der bliver ryddet sne eller saltet.

Salt/snerydder er altid tilgængelig i vinterhalvåret.

 

Skiltning, udsmykning og indretning

Ved indflytning er det for egen regning muligt at få sat et skilt op pr. lejemål på væggen ved fordøren.

Lejer skal selv stå for møblering af egen kontorplads. Det forventes, at man har interesse i at indrette og udsmykke egen kontorplads hensigtsmæssigt indenfor de første tre måneder.

 

Støj og adfærd

Aktiviteter skal foregå, så det ikke forstyrrer andre i huset. Døre lukkes efter behov.

Det er til enhver tid tilladt at påpege radio/musik/støj/snak, såfremt det forstyrrer arbejdsroen.

  

Udeareal

Udeareal skal ses som en bonus, og bliver som udgangspunkt ikke ryddet, gjort rent, beplantet osv.

Ønskes beplantning, hegn, møbler, oprydning/havearbejde mm. på udearealet, betales og arrangeres dette i fællesskab, såfremt der kan opnås enighed herom.